aabenaalborg.dk

aabenaalborg.dk

Aalborg Klatreklub på tur

aabenaalborg.dk

Aalborg Kommune sætter fokus på samarbejder mellem dagtilbud/skoler og det øvrige samfund.
Foreninger udgør en stor og vigtig del af samarbejdet og alle foreninger med interesse i at samarbejde med skoler eller dagtilbud, kan rette henvendelse til foreningsplaymaker, Sanne Fremlev – sanne.fremlev@aalborg.dk – eller læse mere på aabenaalborg.dk/inspiration

På hjemmesiden aabenaalborg.dk samles tilbud fra foreninger, kulturinstitutioner, erhvervsliv m.v.